Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Aleksandra Bocian

Publikacje naukowe:

 1. Manson, E.Z.; Kyama, M.C.; Kimani, J.; Bocian, A.; Hus, K.K.; Petrilla, V.; Legáth, J.; Kimotho, J.H. (2022) Development and Characterization of Anti-Naja ashei Three-Finger Toxins (3FTxs)-Specific Monoclonal Antibodies and Evaluation of Their In Vitro Inhibition Activity. Toxins 14, 285. https://doi.org/10.3390/toxins14040285
 2. Manson E.Z., Mutinda K.C., Gikunju J.K., Bocian A., Hus K.K., Petrílla V., Legáth J., Kimotho J.H. (2022) Development of an Inhibition Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Prototype for Detecting Cytotoxic Three-Finger Toxins (3FTxs) in African Spitting Cobra Venoms. Molecules 27, https://doi.org/10.3390/molecules27030888
 3. Tomczyk M., Bocian A., Sidor E., Miłek M., Zaguła G., Dżugan M. (2022) The Use of HPTLC and SDS-PAGE Methods for Coniferous Honeydew Honey Fingerprinting Compiled with Mineral Content and Antioxidant Activity. Molecules 27, 720. https://doi.org/10.3390/molecules27030720
 4. Dyba, B.; Rudolphi-Szydło, E.; Barbasz, A.; Czyżowska, A.; Hus, K.K.; Petrilla, V.; Petrillová, M.; Legáth, J.; Bocian, A.(2021). Effects of 3FTx Protein Fraction from Naja ashei Venom on the Model and Native Membranes: Recognition and Implications for the Mechanisms of Toxicity. Molecules, 26, 2164. https://doi.org/10.3390/molecules26082164
 5. Miłek, M.; Bocian, A.; Kleczyńska, E.; Sowa, P.; Dżugan, M. (2021) The Comparison of Physicochemical Parameters, Antioxidant Activity and Proteins for the Raw Local Polish Honeys and Imported Honey Blends. Molecules 2021, 26, 2423. https://doi.org/10.3390/molecules26092423
 6. Hus K.K., Marczak Ł., Petrílla , Petrillova M., Legáth J. Bocian A. (2020). Different research approaches in unraveling the venom proteome of Naja ashei. Biomolecules, 10(9), 1282; https://doi.org/10.3390/biom10091282
 7. Kuna, E.; Bocian, A.; Hus, K.K.; Petrilla, V.; Petrillova, M.; Legath, J.; Lewinska, A.; Wnuk, M. (2020) Evaluation of Antifungal Activity of Naja pallida and Naja mossambica Venoms against Three Candida Species. Toxins 12, 500.
 8. Bocian A., Sławek S., Jaromin M., Hus K. K., Buczkowicz J., Łysiak D., Petrílla V., Petrillova M., Legáth L., Legáth J. (2020) Comparison of Methods for Measuring Protein Concentration in Venom Samples. Animals, 10(3), 448
 9. Bocian A., Ciszkowicz E., Hus K. K., Buczkowicz J., Lecka-Szlachta K., Pietrowska M., Petrílla V., Petrillova M., Legáth L., Legáth J. (2020) Antimicrobial activity of protein fraction from Naja ashei venom against Staphylococcus epidermidis. Molecules, 25(2),
 10. Bocian A., Hus K.K. (2020) Antibacterial properties of snake venom components. Chemical Papers 74(2), 407-419
 11. Bocian A. ,, Buczkowicz J. ,, Jaromin M. ,, Hus K.K. ,, Legáth, J. (2019) An effective method of isolating honey proteins. Molecules 24 (13), 2399
 12. Lewinska A., Bocian A., Petrilla V., Adamczyk-Grochala J., Szymura K., Hendzel W., Kaleniuk E., Hus K.K., Petrillova M., Wnuk M. (2019) Snake venoms promote stress-induced senescence in human fibroblasts.J Cell Physiol 234(5),6147-6160.
 13. Hus K.K., Bocian A. (2019) Potencjał farmakologiczny składników jadu węży. Kosmos, 68 (1), 57-64
 14. Hus K.K., Bocian A. (2019) Dlaczego jady węży wywołują krwotoki? Krótka historia metaloproteinaz z jadów węży. Kosmos, 68 (3), 409-420
 15. Hus K.K., Buczkowicz J., Petrilla V., Petrillová M., Łyskowski A., Legáth J., Bocian A.(2018) First look at the venom of Naja ashei. Molecules 23 (3), 609.
 16. Ciura J., Bocian A., Kononiuk A., Szeliga M., Jaromin M., Tyrka M. (2017) Proteomic signature of fenugreek treated by methyl jasmonate and cholesterol. Acta Physiologiae Plantarum 39 (5), 112
 17. Bocian A., Hus K., Jaromin M., Tyrka M., Łyskowski A. (2017). Identification of proteins differentially accumulated in Enterococcus faecalis under acrylamide exposure. Turk J Biol, 41: 166-177
 18. Hus K. K., Ossoliński K., Jaromin M., Ossoliński T., Ossolińska A., Dobrowolski Z., Groszek G., Bocian A., Łyskowski A. (2017). Comparison of protein isolation methods from clear cell Renal Cell Carcinoma tissue. MicroMed. 5(1): 12
 19. Hus K., Bocian A. (2017) Mechanizmy adaptacyjne umożliwiające życie bakterii w wysokich temperaturach. Kosmos, 66, 2
 20. Bocian A., Urbanik M., Hus K., Łyskowski A., Petrilla V., Andrejcakova Z., Petrillova M., Legath J. (2016) Proteomic analyses of Agkistrodon contortrix contortrix venom using 2D electrophoresis and MS techniques. Toxins, 8, 372.
 21. Bocian A., Urbanik M., Hus K., Łyskowski A., Petrilla V., Andrejcakova Z., Petrillova M., Legath J. (2016) Proteome and peptidome of Vipera berus berus venom. Molecules, 21, 1398.
 22. Kononiuk A., Bocian A., Karwowska M., Drzazga T. (2016) Białkowe markery gatunkowe jako potencjalne narzędzie molekularne do kontroli autentyczności produktów orkiszowych. ŻYWNOŚĆ Nauka. Technologia. Jakość, 5 (108), 95
 23. Bocian A., Zwierzykowski Z., Rapacz M., Koczyk G., Ciesiołka D., Kosmala A. (2015). Metabolite profiling during cold acclimation of Lolium perenne genotypes distinct in the level of frost tolerance. Journal of Applied Genetics; 56(4)
 24. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Jurczyk B., Marczak Ł., Zwierzykowski Z. (2013) Similarities and Differences in Leaf Proteome Response to Cold Acclimation Between Festuca pratensis and Lolium perenne. Breeding strategies for sustainable forage and turf grass improvement, 01/2013; ISBN: 978-94-007-4554-4.
 25. Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Jurczyk B., Marczak Ł., Zwierzykowski Z. (2011). Differences in leaf proteome response to cold acclimation between Lolium perenne plants with distinct levels of frost tolerance. J. Plant Physiol. 168: 1271-1279
 26. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Jurczyk B., Zwierzykowski Z. (2009). Identification of leaf proteins differentially accumulated during cold acclimation between Festuca pratensis genotypes plants with distinct levels of frost tolerance. J. Exp. Bot., 60: 3595-3609
 27. Kosmala A., Bocian A., Zwierzykowski Z. (2009). Activities of proteolytic enzymes during cold acclimation of Festuca pratensis. W: P. Krajewski, P. Kachlicki, B. Naganowska (red.), Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych - od Rośliny Modelowej do Nowej Odmiany. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Seria: Rozprawy i monografie Nr 18: 131-137.
 28. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Wolanin B., Kachlicki P., Zwierzykowski Z. (2008). Analysis of Festuca pratensis proteom during cold acclimation. In: J. Prohens and M.L. Badens (eds), Modern Variety Breeding for Present and Future Needs, pp. 408-412. Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Spain. [ISBN: 978-84-8363-302-1].
 29. Kalinowski A., Bocian A., Kosmala A., Winiarczyk K. (2007). Two-dimensional patterns of soluble proteins including three hydrolytic enzymes of mature pollen of tristylous Lythrum salicaria. Sex. Plant Reprod. 20: 51- 62
 30. Kalinowski A., Radłowski M., Bocian A. (2006) Effects of interaction between pollen coat eluates and pistil at the molecular level in self-compatible and self-incompatible plants of Lolium multiflorum Lam. J. Appl. Genet. 47 (4): 319- 329.
 31. Kalinowski A., Bocian A., Borzyszkowska E. (2004). Wpływ eluatu płaszcza pyłku na białka znamion u samozgodnych i samoniezgodnych roślin Festuca pratensis Huds. W: P. Krajewski, Z. Zwierzykowski, P. Kachlicki (red.), Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Seria: Rozprawy i Monografie Nr 11: 171-178.

Wystąpienia konferencyjne (wykłady):

 1. Wykorzystanie technik proteomicznych w badaniach żywności, w ramach cyklu wykładów otwartych „Jakość żywności – świadome odżywianie” realizowanego przez Podkarpacki Oddział PTTŻ w Instytucie Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 12 grudnia 2019.
 2. Analysis of the antibacterial properties of Naja ashei venom components", 13th Central and Eastern European Conference, Ustroń, 23-25 września 2019.
 3. Biotechnologiczny potencjał jadu węży, KonTeCh Konferencja Technologii Chemicznej i Biotechnologii, Wrocław, 9-10 czerwca 2018.
 4. Biologiczne i molekularne aspekty toksyczności jadu węży, seminarium naukowe w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, 13 października 2017.
 5. Proteomiczne badania jadu węży tropikalnych, w ramach ogólnopolskiego seminarium "Zastosowanie proteomiki i metod analizy danych w badaniach biologicznych", Gliwice, 4-5 czerwca 2014.
 6. Identyfikacja genów związanych z aklimatyzacją do chłodu i odpornością na mróz u życicy trwałej (Lolium perenne). III Sesja Sprawozdawcza z realizacji projektu badawczego zamawianego „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych”, Falenty, 17-20 stycznia 2011.
 7. Analiza proteomu Lolium perenne w trakcie hartowania na mróz. II Sesja Sprawozdawcza z realizacji projektu badawczego zamawianego „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych”, Zakopane, 8-13 lutego 2010.
 8. The proteins involved in cold acclimation of perennial ryegrass (Lolium perenne L.). 28th Meeting of the Fodder Crops and Amenity Grasses Section of EUCARPIA, La Rochelle, France, 11-14 May 2009.

Wystąpienia konferencyjne (Postery):

 1. Hus K.K., Marczak Ł., Petrílla V., Petrillová M., Legáth J., Bocian A. (2021). How your research strategy can influence your data. 1st International Congress European Venom Network, 14-16 September 2021

 2. Bocian A., Hus K.K., Buczkowicz J., Petrílla V., Petrillová M., Legáth J. (2021). Enzymatic activity of phospholipases A2 from Naja ashei venom. 1st International Congress European Venom Network, 14-16 September 2021

 3. Ciszkowicz E., Bocian A., Miłoś A., Hus K.K., Buczkowicz J., Petrílla V., Petrillová M., Legáth L., Legáth J. (2021) Cytotoxicity of Phospholipases A2 and 3FTxs from Naja ashei venom. 1st International Congress European Venom Network, 14-16 September 2021

 4. Bocian A., Hus K. K., Petrilla V., Legáth J. (2017). Proteomic research of African elapid snakes venom. 11th Central and Eastern European Proteomic Conference, Koszyce, 27-29 September 2017.
 5. Hus K. K., Bocian A., Petrilla V., Legath J., Łyskowski (2017). Comparative analysis of the proteomic composition of the Vipera berus berus venom obtained by different analytical sampling. 11th Central and Eastern European Proteomic Conference, Koszyce, 27-29 September 2017.
 6. Hus K.K., Bocian A., Petrilla V., Buczkowicz J., Semik M., Legath J. (2017). Discovering the venom protein profiles of Naja species using proteomic tools. 11th Central and Eastern European Proteomic Conference, Koszyce, 27-29 September 2017.
 7. Hus K.K., Buczkowicz J., Łyskowski A., Petrilla.V., Petrillova M., Legath J., Bocian A. (2017). Preliminary analysis of Naja ashei venom proteome in terms of its pharmacological potential. EUROBIOTECH 6th Central European Congress of Life Science, Kraków, 11-14 September 2017.
 8. Sowa P., Bocian A., Hus K.K., Dżugan M. (2017). The comparison of protein profiles of selected monofloral honeys using SDS-PAGE. Scientific Researches in Food Production, Nitra, 6 November 2017.
 9. Bocian A., Urbanik M., Hus K., Łyskowski A., Legath J. (2016). Comparative analysis of protein venom composition between members of the Viperidae family: Vipera berus berus and Agkistrodon contortrix 10th Central and Eastern European Proteomic Conference, Budapest, 11-14 October 2016.
 10. Łyskowski A., Bocian A., Hus K., Legath J. (2016). In-silico characterization of selected protein components from venom of two members of viperidae family. 10th Central and Eastern European Proteomic Conference, Budapest, 11-14 October 2016.
 11. Hus K., Jaromin M., Bocian A., Łyskowski A., Ossoliński K., Ossoliński T., Ossolińska A., Groszek G. (2016). Comparison of protein isolation methods in studies of rcc biomarkers discovery. 10th Central and Eastern European Proteomic Conference, Budapest, 11-14 October 2016.
 12. Hus K., Bocian A., Jaromin M., Tyrka M., Łyskowski A. (2016). Tracking changes in protein accumulation of Enterococcus faecalis after exposure to acrylamide. 11th International Conference of Young Naturalists – from Biotechnology to Environmental Protection. Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, 23-26 November 2016.
 13. Bocian A., Sowa P. (2016). Optimization of protein denaturation conditions for identification on MALDI ToF mass spectrometer. 6th International Young Scientists Conference Human – Nutrition – Environment, Rzeszów, 21-22 April 2016.
 14. Kononiuk A., Bocian A., Karwowska M. (2016). Białkowe markery gatunkowe pszenicy orkisz jako potencjalne narzędzie do kontroli autentyczności produktów orkiszowych. I Sympozjum Naukowe Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności, Kiry, 17-19 April 2016.
 15. Bocian A., Ciura J., Kononiuk A., Szeliga M., Jaromin M., Tyrka M. (2015). Changes in the proteome of fenugreek under the influence of selected effectors. 9th Central and Eastern European Proteomic Conference, Poznań, 15-18 June 2015.
 16. Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Zwierzykowski Z. (2010). Accumulation of the selected amino acids and sugars during cold acclimation of perennial ryegrass distinct in the level of frost tolerance. Abstracts of the 1st Festulolium Working Group Workshop, Poznań, Poland, 7-8 October 2010, p. 22.
 17. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Jurczyk B., Zwierzykowski Z. (2010). Proteome analysis during cold acclimation of Lolium-Festuca Abstracts of the 1st Festulolium Working Group Workshop, Poznań, Poland, 7-8 October 2010, p. 4.
 18. Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Zwierzykowski Z. (2010). Analiza akumulacji wybranych cukrów w stresie chłodu u życicy trwałej (Lolium perenne ). III Polski Kongres Genetyki, Lublin, 12-15 września 2010. Streszczenia, s. 207.
 19. Kosmala A., Bocian A., Pawłowicz I., Kachlicki P., Zwierzykowski Z. (2010). Identyfikacja białek zaangażowanych w ekspresję odporności na mróz u traw kompleksu Lolium-Festuca. Materiały IV Sympozjum Naukowego Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Kraków, 22-23 kwietnia 2010, s. 198-200.
 20. Bocian A., Kosmala A., Zwierzykowski Z. (2010). Accumulation of the selected primary metabolites during cold acclimation in perennial ryegrass (Lolium perenne). 2nd Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Poznań, 24-26 March 2010. Acta Biochimica Polonica vol. 57 (suppl. 1/2010), p. 35.
 21. Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Zwierzykowski Z. (2010). Analiza profili akumulacji wybranych białek w trakcie hartowania na mróz u Lolium perenne i Festuca pratensis. II Sesja Sprawozdawcza – „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych”, Zakopane, 8-13 lutego 2010. Streszczenia, s. 23.
 22. Bocian A., Kosmala A., Zwierzykowski Z. (2009). Protease activities during cold acclimation of perennial ryegrass (Lolium perenne ). Proc. of the 4th Conference of Polish Society of Experimental Biology, September 21-25, 2009, Kraków, p. 50-51.
 23. Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Zwierzykowski Z. (2009). The proteins involved in cold acclimation of perennial ryegrass (Lolium perenne ). Proc. of the XXVIII Meeting of the Fodder Crops and Amenity Grasses Section of Eucarpia, La Rochelle France, 11-14 May 2009, p. 70.
 24. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Zwierzykowski Z. (2009). Differences in leaf proteome response to cold acclimation in two Festuca pratensis plants distinct in the level of frost tolerance. Proc. of the XXVIII Meeting of the Fodder Crops and Amenity Section of Eucarpia, La Rochelle, France, 11-14 May 2009, p. 111.
 25. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Jurczyk B., Zwierzykowski Z. (2009). Identification of leaf proteins differentially accumulated during cold acclimation between Festuca pratensis plants with distinct levels of frost tolerance. The Conference on The Challenges of Contemporary Cell Biology, Łódź, April 20-21, 2009, p. 71.
 26. Kosmala A., Bocian A., Kachlicki P., Zwierzykowski Z. (2009). Identyfikacja niektórych białek zaangażowanych w ekspresję odporności na mróz u traw kompleksu Lolium-Festuca. Materiały III Sympozjum naukowego Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31 marca 2009, s. 199-201.
 27. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Zwierzykowski Z. (2009). Identyfikacja genów związanych z aklimatyzacją do chłodu i odpornością na mróz
  u życicy trwałej (Lolium perenne). I sesja sprawozdawcza zespołów realizujących projekt badawczy zamawiany PBZ-MNiSW-2/3/2006: „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych”, Szczecin, 25-27 lutego 2009.
 28. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Zwierzykowski Z. (2009). Proteome response to cold acclimation in Lolium-Festuca Proc. of the 5th International Conference on Plant and Microbe Adaptation to the Cold, 4-8 December 2008, Ås, Norway, p 56.
 29. Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Wolanin B., Zwierzykowski Z. (2008). Frost tolerance of Festuca pratensis and Lolium perenne. Proc. of the 2nd National Conference Genetics and genomics in improving of cultivated plants – from a model plant to a new cultivar, Poznań, 24-26 November 2008, p. 90.
 30. Kosmala A., Bocian A. (2008). Activities of proteolytic enzymes during cold acclimation of Festuca pratensis. Proc. of the 2nd National Conference Genetics and Genomics in Improving of Cultivated Plants – from a model plant to a new cultivar, Poznań, 24-26 November 2008, p. 91.
 31. Bocian A., Kosmala , Kachlicki P., Marczak Ł., Zwierzykowski Z. (2008) Identification of proteins involved in cold acclimation of Festuca pratensis using MALDI-ToF and LC/MS/MS mass spectrometers. Abstracts of the 1st Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Acta Biochim. Polon. 55 (supplement 2), p. 23.
 32. Kosmala A., Bocian A., Kachlicki P., Zwierzykowski Z. (2008). Identyfikacja niektórych białek zaangażowanych w ekspresję odporności na mróz u traw kompleksu Lolium-Festuca. Materiały II Sympozjum naukowego Jakość środowiska, surowców i żywności, Turwia, 1-3 kwietnia 2008, s. 229-231.
 33. Bocian A., Kalinowski A., Kosmala A. (2007). Analysis of three groups of pollen hydrolytic enzymes of tristylous Lythrum salicaria using two-dimensional electrophoresis. Abstracts of the 42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin, Poland, 18-21 September 2007; Acta Biochim. Polon. 54 (suppl. 4): p. 74.
 34. Bocian A., Kalinowski A., Kosmala A. (2007). Analiza białek protoplastu i płaszcza pyłkowego Lythrum salicaria przy zastosowaniu metody dwukierunkowej elektroforezy. Streszczenia 54 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy”, Szczecin, 3-8 września 2007, s. 46.
 35. Kosmala A., Bocian , Rapacz M., Wolanin B., Zwierzykowski Z. (2007). Qualitative and quantitative changes in 2-D protein profiles during cold acclimation of frost tolerant Festuca pratensis genotype. Abstracts of the 3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology; Warsaw, Poland, 26-30 August 2007, p. 69.
 36. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Wolanin B., Zwierzykowski Z. (2007). The comparisons of 2-D protein profiles during cold acclimation of Festuca pratensis genotypes distinct in the level of freezing tolerance. Proc. of the 5th International Symposium on the Molecular Breeding of Forage and Turf (MBFT), Sapporo, Japan, 1-6 July 2007, p. 60.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję