Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Aleksandra Bocian

członek założyciel Polskiego Towarzystwa Proteomicznego http://ptp.ibch.poznan.pl/, https://pl-pl.facebook.com/PolskieTowarzystwoProteomiczne

członek Management Committee Akcji  COST "European Venom Network" https://euven-network.eu/,

projekty badawcze:

Projekt badawczy własny MNiSW: „Analiza proteomu Festuca pratensis Huds. po różnym czasie aklimatyzacji roślin w niskich temperaturach” (nr projektu 2 P06A 04430), 2006-2009.

Projekt badawczy zamawiany MNiSW: „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych” (PBZ-MNiSW-2/3/2006); Zadanie badawcze: „Identyfikacja genów związanych z aklimatyzacją do chłodu i odpornością na mróz u życicy trwałej (Lolium perenne L.)” (nr PBZ-MNiSW-2/3/2006/21), 2007-2011.

Projekt badawczy w ramach programu 1.3 „Regionalny System Innowacji” RPO WP „Wykorzystanie narzędzi molekularnych i proteomicznych do poszukiwania genów i enzymów o potencjale biotechnologicznym” nr UDA-RPPK.01.03.00-18-018/13-0 RPO WP 2007-2013.

Projekt „Staż Sukcesem Naukowca”, organizator: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, miejsce stażu: Olimp Laboratories sp. z o. o. nr 31/SSNRZE/2013 (1.07.2013 – 27.12.2013);

Projekt badawczy NCN, MINIATURA „Analiza właściwości antybakteryjnych składników jadu kobry plującej Naja ashei”, nr 2018/02/X/NZ6/00840, okres realizacji 2018-2019,

Projekt B+R „Alternatywne źródło fosfolipaz wykorzystywanych w przemyśle spożywczym” realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, okres realizacji IV -XII 2021.

Projekt B+R „Innowacyjna sonda peptydowa oparta o strukturę receptora GLP-1R do
screeningu kandydatów na leki w chorobach metabolicznych” w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, okres realizacji VI–XI 2022, członek zespołu badawczego.

Projekt B+R „Peptydy penetrujące komórki (CPP) zaprojektowane na bazie białek jadu kobry” w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, okres realizacji IV–IX 2022, członek zespołu badawczego.

Projekt B+R „Peptydy antybakteryjne jako nowoczesne konserwanty żywności” w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, okres realizacji II–VII 2022, lider projektu.

Projekt badawczy realizowany w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID) „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”, zadanie: Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych, podzadanie: Ocena jakości i aktywności biologicznej produktów pszczelich pochodzących z podkarpackich pasiek, okres realizacji XII 2021–XII 2022, członek zespołu badawczego.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję